ביטחון

באמצעות אפליקציית בודקפוינט מבצעים בעלי תפקידים בארגון ביקורות תקינות ציוד בטחון ואבטחת מתקנים, ע"י סריקת נקודות הביקורת בודקפוינט המותקנות בשטח, ושאלון שעליהם למלא לאחר הסריקה ושהותאם ע"י הארגון לצרכיו.

ממצאי ביקורות השטח מועברים בזמן אמת ישירות למערכות הניהול של המורשים לכך בארגון ברמות מידור נדרשות, הדגמה בסרטון המצורף.

מומלץ לצפות בסרטון ובו הדגמה של ביצוע ביקורת חיונית, המבוצעת ע"י קצין בטחון – מתחיל לאחר הסבר כללי בתחילת הסרטון (לאחר 41 שניות).

אפליקציית איקאה אבטחה
ביקורת קצין בטחון