כשרות המזון

באמצעות אפליקציית מפקח כשרות, מבצעים מפקחי השטח של ארגוני הכשרות ביקורות תקינות ואמיתות מזון, ע"י סריקת נקודות הביקורת בודק כשרות המודבקות במקומות הכשרים ועל גבי מוצרי מזון ושאלון שעליהם למלא לאחר הסריקה ושהותאם ע"י ארגון הכשרות לצרכיו.

הסרטון בדף זה מדמה ביקורת באחת ממקומות ההסעדה בישראל.

ממצאי ביקורות השטח מועברים בזמן אמת למערכות הניהול של מנהלי הכשרות בארגון ברמות מידור נדרשות. הדגמה בסרטון המצורף.סריקת נקודת הביקורת

מילוי שאלון הכשרות