כשרות המזון

באמצעות אפליקציית מפקח כשרות מבצעים מפקחי השטח של ארגוני הכשרות ביקורות כשרות ע"י סריקת נקודות הביקורת בודק כשרות QR המודבקות במקומות הכשרים / תעודות הכשרות ושאלון שעליהם למלא לאחר הסריקה ושהותאם ע"י ארגון הכשרות.

מערכת בודק כשרות מרכזת בפלטפורמה אחת את כל המידע. המערכת מאפשרת למנהלי הכשרות לגשת למידע בכל עת ולנהל את תחום הכשרות בעיר.

מערכת בודק כשרות שולחת התראות בזמן אמת לבעלי תפקידים בארגון הכשרות על נתונים חריגים העולים בזמן ביקורות הכשרות. חברתנו הינה הראשונה בישראל בתחום ביקורות הכשרות הדיגיטליות.

הסרטון בדף זה מדמה ביקורת באחד ממקומות ההסעדה בישראל.