ניקיון והיגיינה

באמצעות אפליקציית בודקפוינט, מבצעים בעלי תפקידים בארגון ביקורות תקינות ציוד ורמת היגיינה (לדוגמה בשירותים ציבוריים), ע"י סריקת נקודות הביקורת בודקפוינט המותקנות בשטח ושאלון שעליהם למלא לאחר הסריקה ושהותאם ע"י הארגון לצרכיו.

הסרטון בדף זה ובו הדגמה של ביצוע ביקורת ניקיון והיגיינה מתחיל לאחר הסבר כללי בתחילת הסרטון (לאחר 41 שניות).

ממצאי הביקורות מועברים בזמן אמת למערכות הניהול של המורשים לכך בארגון ברמות ניהול נדרשות, הדגמה בסרטון המצורף.ביקורות ניקיון וציוד