ציוד תומך/מציל חיים

באמצעות אפליקציית בודקפוינט, מבצעים בעלי תפקידים בארגון ביקורות ציוד תומך/מציל חיים כדוגמת עגלות החייאה, מכונות הנשמה ומערכות גזים רפואיים, ע"י סריקת נקודות ביקורת בודקפוינט המותקנות על גבי הציוד ושאלון שעליהם למלא לאחר הסריקה ושהותאם ע"י הארגון לצרכיו.

ממצאי ביקורות השטח מועברים בזמן אמת למערכות הניהול של המורשים לכך בארגון ברמות מידור נדרשות (הדגמה בסרטון המצורף).

הסרטון בדף זה ובו הדגמה של ביצוע ביקורת ציוד נשימתי מתחיל לאחר הסבר כללי של הרופא בתחילת הסרטון (לאחר 41 שניות).

שאלון גזים רפואיים
ביקורת ציוד נשימתי
שאלון ביקורת ציוד נשימתי