תחזוקה ובטיחות

באמצעות אפליקציית בודקפוינט, מבצעים בעלי תפקידים בארגון ביקורות ציוד חירום כדוגמת ציוד כיבוי אש, גנרטורים, דלתות חירום ומערכות גז ע"י סריקת נקודות ביקורת בודקפוינט המותקנות על גבי הציוד/מערכות ושאלון שעליהם למלא לאחר הסריקה ושהותאם ע"י הארגון לצרכיו.


הסרטון בדף זה ובו הדגמה של ביצוע ביקורת בתחום התחזוקה והבטיחות מתחיל לאחר הסבר כללי בתחילת הסרטון (לאחר 41 שניות).

ממצאי ביקורות השטח מועברים בזמן אמת ישירות למערכות הניהול של המורשים לכך בארגון ברמות מידור נדרשות, הדגמה בסרטון המצורף.

ביקורת ציוד – כיבוי אש
ביקורת מכונות – מים דיאליזה